Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

07/10/2019

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Ảnh minh họa

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, tại Văn bản số 4348/UBND-NC, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở và cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ. 

Các đơn vị tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); bảo đảm đến ngày 31/10 đạt tỷ lệ 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; báo cáo thành phố thông qua Sở Nội vụ.

Minh Hương