Huy động được 3.090 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

06/05/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/5, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10,15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng) và 5, 20 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.090 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 90 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,20%/năm, cao hơn 0,40%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/1/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,63%/năm, cao hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, cao hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/4/2020).  Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Được biết, kể từ đầu năm 2020, KBNN huy động được 39.141 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Anh Minh