Huyện Thanh Trì còn 3 chỉ số thấp hơn tiêu chuẩn của quận

11/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì diễn ra sáng 11/10. Bên cạnh việc thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì. Ảnh: Linh Vũ

Theo dự thảo Đề án, kết quả nghiên cứu, so sánh với tiêu chuẩn của đơn vị hành chính quận theo quy định, huyện Thanh Trì cơ bản đạt 6/6 chỉ số về phát triển kinh tế-xã hội, 18/21 chỉ số về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Trong 6 chỉ số về kinh tế-xã hội, mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất của huyện đạt 8,8%, trong khi tiêu chuẩn là bằng hoặc cao hơn 6,29%. Thu nhập bình quân đầu năm 2018 bằng 1,12 lần so với bình quân cả nước (tiêu chuẩn là 1,05 lần). Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất của huyện là 1,46%, tiêu chuẩn là bằng hoặc thấp hơn 6,95%...

3 chỉ số về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị chưa đạt gồm có mật độ đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và đất cây xanh công cộng trên địa bàn. Trong đó, mật độ đường giao thông đô thị huyện Thanh Trì mới đạt 9,13km/km2, trong khi tiêu chuẩn phải đạt trên 10km/km2.

Dự thảo Đề án đề ra 9 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu đưa huyện trở thành quận vào năm 2020. Trong đó, huyện tập trung triển khai thực hiện đầu tư các trục đường giao thông khung bằng nguồn vốn ngân sách đã được UBND thành phố giao nhiệm vụ như: Tuyến đường Vành đai 3,5; đường liên xã Liên Ninh- Đại Áng- Tả Thanh Oai; hai tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với đường liên xã Vĩnh Quỳnh- Ngọc Hồi- Đại Áng...

                                       Linh Vũ