Kiểm tra, giám sát: Không nể nang, không né tránh

13/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy đảng phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh. Những việc làm này đều vì sự bình yên của Thủ đô.

* Kiểm tra, giám sát không có vùng cấm, không ngoại lệ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị-Ảnh: Gia Huy

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng của TP.Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, các cuộc kiểm tra đều có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Đảng bộ Thành phố đã tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới về công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, theo hướng tăng cường các hội nghị quán triệt bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ đảng viên, do đó đối tượng quán triệt mở rộng hơn và tiết kiệm thời gian; đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp.

Trong 10 năm qua Thành phố đã kiểm tra 2.703 đảng viên và 843 tổ chức đảng; kết luận 1.972 đảng viên và 447 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1.075 đảng viên và 56 tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, hạn chế còn tồn tại được Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ là việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn hiện nay; việc kiểm tra đối với cấp uỷ viên cùng cấp, kiểm tra cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp còn hạn chế. Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên một số nơi còn yếu nên chưa kịp thời phát hiện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vi phạm nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Một số nơi quá trình giải quyết tố cáo còn chậm, không dứt điểm, chưa coi trọng việc trao đổi, giải thích, thuyết phục rõ nội dung, quy định đối với người tố cáo dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ kéo dài gây phức tạp tình hình. Một số cán bộ được phân công theo dõi địa bàn chưa dành nhiều thời gian để nắm tình hình cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh đến vụ việc vi phạm đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn. Theo Bí thư Hà Nội, đây là “tình trạng” khóa trước chuyển sang khoá sau, coi đó là việc của khóa trước không phải của mình.

"Kinh nghiệm rút ra trong giải quyết các vụ việc lớn là tình trạng buông lỏng kiểm tra giám sát kỷ luật trong nhiều năm. Vấn đề đặt ra là vụ việc không tự dưng biến mất mà chỉ nặng thêm nếu không giải quyết ngay. Vì vậy các vụ việc khi xảy ra cần được giải quyết ngay, vấn đề này không chỉ Thành ủy mà cả hệ thống chính trị phải đồng lòng, coi đây là trách nhiệm với Thủ đô, trách nhiệm với nhân dân", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn

Trong thời gian tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thông qua kiểm tra, giám sát cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiến tiến của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời động viên và nhân rộng. Đồng thời chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố cần tập trung tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn.

Đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, những nơi mất đoàn kết nội bộ.

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Thành phố. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ, đặc biệt coi trọng chất lượng cán bộ; kết hợp tự học tập, tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức với việc tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Gia Huy