Kiên quyết xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

10/01/2019

(Chinhphu.vn)- UBND huyện Quốc Oai vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND, triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, huyện Quốc Oai phấn đấu năm 2019 sẽ có 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp huyện, cấp thuộc ngành Nông nghiệp quản lý được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về chất lượng vật tư và ATTP nông nghiệp. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát thống kê, kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện được kiểm tra, đánh giá, phân loại.

Trong đó, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tuyến huyện đạt 90%, tuyến xã, thị trấn đạt 60%. Triển khai ký cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các hộ chăn nuôi, trồng rau, chè, cây ăn quả tập trung đạt 100% số hộ nằm trong diện ký cam kết.

Năm 2019, huyện Quốc Oai phấn đấu 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng quản lý của cấp huyện được tập huấn, phổ biến kiến thức nông lâm thủy sản và có kiến thức thực hành đúng về chất lượng vật tư và ATTP. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện để khuyến khích các cơ sở làm tốt và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

Cũng trong năm 2019, huyện Quốc Oai sẽ tăng thêm 2 chuỗi thực phẩm an toàn nông, lâm, thủy sản và hỗ trợ cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng quảng bá sản phẩm ATTP. Qua đó, phấn đấu 100% chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc.

Vĩnh Hoàng