Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4 giảm nhẹ

25/04/2019

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố tháng 4 đạt 1.207 triệu USD giảm 0,8% so tháng trước và tăng 13% so cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ là xăng dầu tăng 99%; điện thoại và linh kiện tăng 44,3%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 10,6%; máy móc thiết bị phụ tùng tăng 9,7%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh so cùng kỳ năm trước là nhóm hàng nông sản giảm 32,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 31,6%; thủy tinh và sản phẩm thủy tinh giảm 11,8%...

Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.558 triệu USD, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp nhiều nhất là nhóm hàng xăng dầu tăng 53,9%; điện thoại và linh kiện tăng 40,5%; giày dép các loại và sản phẩm từ da tăng 17%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 14,6%..., bên cạnh đó vẫn còn một số ngành có kim ngạch xuất khẩu giảm như hàng nông sản giảm 22,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 6,4%; thủy tinh và các sản phẩm giảm 5,3% ...

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 4 đạt 2.678 triệu USD giảm 1,6% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,5%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,5%. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ là phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 173,5%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện tăng 46,5%; hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 43,8%...

Minh Anh