Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thủ tục hành chính

27/05/2019

(Chinhphu.vn) -  Là huyện thuần nông, nhưng những năm qua huyện Phúc Thọ luôn chú trọng tới công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của huyện Phúc Thọ, việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính tại huyện Phúc Thọ thời gian gần đây đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong giải quyết công việc. Chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng cao, thể hiện tính chuyên nghiệp, từ đó sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính ngày càng tăng.

 Các phòng, ban, ngành của huyện và 23 xã, thị trấn đã chủ động xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Định kỳ hằng tuần và hằng tháng, các đơn vị tổ chức giao ban công việc, kịp thời biểu dương các cán bộ, công chức thực thi tốt nhiệm vụ. Huyện cũng tiến hành triển khai việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy công tác này trên địa bàn huyện.

Cụ thể đến nay, bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC bảo đảm đúng quy định, không gây phiền hà hay trễ hẹn, nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 95%.

Đáng chú ý, nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại của người dân, Công an huyện đã cử cán bộ đến tận xã, thị trấn hướng dẫn người dân làm các thủ tục đăng ký, sang tên, đổi chủ xe máy tạo đột phá trong cải cách TTHC trên địa bàn, được người dân đồng tình.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ tháng 08/2016 đến hết ngày 31/12/2018, huyện đã thực hiện tinh giản 24 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị khối cấp huyện, cấp xã và khối trường học.

Trong sắp xếp lại bộ máy, UBND huyện đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Phúc Thọ; Trung tâm TDTT - Nhà Văn hóa - Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; kiện toàn sắp xếp bộ máy nhân sự của Trung tâm Phát triển Quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Phúc Thọ và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện...

Công tác hiện đại hóa nền hành chính được chú trọng, việc ứng dụng công nghệ  thông minh vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đang từng bước được đẩy mạnh. Hiệu quả của việc ứng dụng CNTT đã nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy. Hệ thống trang thông tin điện tử riêng của huyện đã kịp thời đăng tải các thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu tra cứu của nhân dân...

Mới đây tại buổi làm việc với huyện Phúc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục tập trung rà soát tổ chức bộ máy, thực hiện cải cách hành chính hiệu quả hơn nữa. Trong đó, huyện chú trọng đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, viên chức để sắp xếp bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Đây là cơ sở cho việc thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng khẳng định, lộ trình tinh giản biên chế 10% đến năm 2021 là không thể không làm, cùng với những cơ chế chính sách, quyết định mới ban hành về công tác này, nên huyện cần quyết tâm cao hơn. Trong đó, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở không thể không kiêm nhiệm nhiều hơn; triển khai đánh giá cán bộ công chức hằng tháng cần có cách thức để thực chất hơn, song song với đào tạo cán bộ để có trình độ đáp ứng hoàn cảnh mới là người ít đi mà công việc ngày càng nhiều hơn...

Diệu Anh