Một số ngành công nghiệp chủ lực tăng trưởng cao

24/05/2019

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Công Thương Hà Nội, chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực (chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo) đạt mức tăng trưởng cao.

4 tháng đầu năm 2019, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre tăng 10,9% - Ảnh: Minh Anh

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2019, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 14,7%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 23,5%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 19,5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre tăng 10,9%. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2018; sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng tăng 7,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7% so với cùng kỳ; công nghiệp khai khoáng giảm 29,5%. 

Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương, trong 5 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,13% (thấp hơn mức tăng cùng kỳ, tăng 7,24%), đóng góp 1,46 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. 

Trong đó giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 6,94%, đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP; giá trị tăng thêm ngành xây dựng tăng 7,84% (cùng kỳ tăng 7,7%), đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP…

Trong năm nay, ngành Công Thương Thủ đô đặt mục tiêu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,6 - 8,8% so với thực hiện năm 2018.

Minh Anh