Năm 2018: Dự kiến có gần 26 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

08/11/2018

(Chinhphu.vn) - Năm 2018, dự kiến có 25.743 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn điều lệ khoảng 280.100 tỷ đồng; lũy kế số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn đến hết năm 2018 có khoảng 265.111 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/10/2018, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 21.409 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 233.227 tỷ đồng (tăng 4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 42% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, Hà Nội đã duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 03 ngày làm việc (trừ giải thể doanh nghiệp). 

Trong năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tập trung triển khai mô hình Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện. Theo đó, phối hợp bưu điện thực hiện dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà cho các cá nhân, doanh nghiệp; triển khai đồng loạt với nhiều ngân hàng thương mại giúp doanh nghiệp đăng ký trước số tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi, giảm bớt số lần đi lại, số lần thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp cũng như giảm tải khối lượng công việc cho chính các cán bộ đăng ký kinh doanh, thực hiện trao"Thư chúc mừng" đối với những trường hợp thành lập mới doanh nghiệp nhằm thể hiện sự quan tâm của Cơ quan đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu ưu tiên giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống 2 ngày làm việc đối với một số TTHC đơn giản.

Cùng với việc nghiên cứu các đề án, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, Hà Nội nghiên cứu và về việc trợ giúp đào tạo cho DNNVV và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Đồng thời lập kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ DNNVV và chỉ thị của UBND Thành phố triển khai Chỉ thị 15/CT-Ttg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV; tổ chức hội thảo “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội” và ký kết hợp tác với 11 đơn vị. 

Tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm về các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Israel và Hàn Quốc; tổng hợp công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố, các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong ngành chế biến, đóng gói thực phẩm. Phối hợp với các sở, ngành tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện và thiết thực hơn (về số lượng, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp). 

Năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết đã Đào tạo Quản trị doanh nghiệp và Khởi sự doanh nghiệp cho 6.080 học viên; 250 Giám đốc điều hành doanh nghiệp và 3.840 hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Tính đến hết 31/10/2018, Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tư vấn miễn phí cho hơn 64.000 lượt doanh nghiệp.

Minh Anh