Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng

05/11/2018

(Chinhphu.vn)- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

Đây là nội dung của Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội. Chỉ thị nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài nội dung nêu trên, đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ này; coi công tác phòng cháy, chữa cháy là công việc hằng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động. 

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, các cấp, các ngành phải tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt quan tâm triển khai ở những địa bàn cơ sở trọng điểm có nguy cơ về cháy, nổ; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Linh Vũ