Nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp

10/01/2019

(Chinhphu.vn)- Đối với chuyển đổi sản xuất rau an toàn có quy mô từ 5 ha trở lên, huyện Ứng Hòa sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng/ha.

Ảnh minh họa

UBND huyện Ứng Hòa vừa ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2018-2020.

Theo quyết định, hằng năm, huyện Ứng Hòa hỗ trợ thực hiện từ 3 đến 5 mô hình ứng dụng tiến bộ về giống mới, kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản để đánh giá hiệu quả kinh tế, sự phù hợp để nhân rộng trên địa bàn huyện. Quy mô thực hiện đối với mô hình trồng trọt gồm rau, củ, quả từ 2000 đến 5000 m2; mô hình giống lúa mới từ 3 ha trở lên; mô hình thủy sản từ 1 đến 2 ha; hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã chuyên ngành như: Rau an toàn, cây ăn quả, thủy sản, chăn nuôi, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hợp tác xã.

Hỗ trợ trồng mới cây ăn quả diện tích từ 5 ha trở lên gọn cánh, cùng một chủng loại cây trồng và hỗ trợ mở rộng vùng cây ăn quả đã có, diện tích từ 5 ha trở lên nằm trong quy hoạch, cùng chủng loại cây trồng, huyện Ứng Hòa quy định mức hỗ trợ 20 triệu đồng/ha; chuyển đổi sản xuất rau an toàn gọn vùng, gọn cánh, quy mô từ 5 ha trở lên, chu kỳ sản xuất thực hiện ổn định từ 2 năm trở lên, hằng năm được nghiệm thu, được các cơ quan chức năng đánh giá là đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, hỗ trợ 40 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ chuyển đổi sang trồng hoa, diện tích từ 1 ha trở lên, nằm trong quy hoạch, các hộ cam kết thực hiện ổn định trong 2 năm, hằng năm được nghiệm thu, đánh giá, huyện Ứng Hòa quy định mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện sản xuất rau, hoa, củ, quả bằng nhà kính với quy mô diện tích từ 1.000 m2 trở lên, huyện quy định mức hỗ trợ: Nhà màng 30.000 đồng/m2, nhà kính hỗ trợ 100.000 đồng/m2, mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ một lần và tối đa không quá 500 triệu đồng/1 lần hỗ trợ.

Hỗ trợ mô hình phát triển thủy sản “sông trong ao”, huyện Ứng Hòa quy định: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích ao nuôi đạt từ 10.000 m2 trở lên, hoặc đảm bảo tối thiểu thể tích 10.000 m3 nước cho 1 sông; có máy phát điện, máy nổ để đảm bảo nguồn năng lượng cung cấp liên tục cho hệ thống sông trong ao giúp cá không bị chết ngạt do thiếu ô xi, mức hỗ trợ: 70 triệu đồng/1 sông trong ao hoặc không quá 100 triệu đồng/1 ha ao nuôi; mỗi hộ được hỗ trợ 1 lần/diện tích đã thực hiện xây dựng sông trong ao.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện khi mua máy phục vụ sản xuất lúa gồm máy cấy lúa, máy gieo mạ tự động, được hỗ trợ 1 lần sau đầu tư, tuy nhiên phải cam kết sử dụng máy từ 3 năm trở lên; Cụ thể, hỗ trợ 50% giá trị/máy cấy, máy gieo mạ tự động, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/máy.

Vĩnh Hoàng