Nhiều dự án tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ vốn vay

20/06/2019

(Chinhphu.vn) - 6 tháng đầu năm 2019, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội đã thành lập mới các tổ hợp tác trong các làng nghề, tổ chức các lớp truyền nghề và cho vay được 14,65 tỷ đồng phát triển 40 dự án trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu, đơn vị này đã phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) tiến hành khảo sát một số HTX, cơ sở trên địa bàn các huyện: Phú Xuyên, Chương Mỹ để tổ chức các lớp truyền nghề năm 2019.

Đáng chú ý, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố thuộc Liên minh HTX thành phố đã hỗ trợ cho vay được 14,65 tỷ đồng cho 40 dự án trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Qua đó, giúp cho thành viên và HTX sản xuất kinh doanh, chủ yếu tại các huyện: Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Ba Vì. Nguồn vốn hỗ trợ cho vay đã tạo cho 120 lao động là thành viên, HTX có việc làm, ổn định đời sống.

Ngoài ra, Liên minh HTX thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động các sáng lập viên thành lập mới các tổ hợp tác, HTX trong làng nghề trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, tư vấn, hỗ trợ cho 2 HTX: HTX bưởi Núi Bé (huyện Chương Mỹ), HTX Hoàng Long (huyện Thanh Oai) lập hồ sơ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, 6 tháng cuối năm 2019, Liên minh HTX thành phố tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp  tổ chức 3 lớp truyền nghề mây tre đan tại các xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên), Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ); mở 1 lớp tập huấn về maketing bán hàng cho HTX và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Đan Phượng. Tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác, HTX trong làng nghề. Tiếp tục hỗ trợ cho thành viên, HTX vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX thành phố còn phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019 và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng sản phẩm ngành nghề, đẩy mạnh liên kết sản xuất, khuyến khích thành lập mới các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất.

Các hoạt động của Liên minh HTX thành phố hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thành phố.

Bích Phương