Nuôi trồng thủy sản tăng hơn 9% so với cùng kỳ

25/06/2019

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, năm 2018, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản của thành phố đạt 22.400 ha; sản lượng đạt 115.000 tấn (tăng 9,1% so với năm 2017). Số lượng lồng nuôi cá đạt 522 lồng; số lượng sản xuất giống thủy sản đạt 1.150 triệu cá bột và 600 triệu cá giống các loại. 

Nội dung trên được đưa ra tại Lễ mít tinh tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, do Chi cục Thủy sản tổ chức ngày 25/6.

Theo Chi cục Thủy sản, để phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố, thời gian qua Chi cục đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc cấp huyện trong công tác quản lý chất lượng giống và nuôi thương phẩm. Đồng thời phòng chống dịch bệnh, ngập úng và công tác xử lý môi trường; quy trình tạm thời nuôi thủy sản thâm canh và bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra Chi cục cũng tổ chức tuyên truyền, hội thảo kiểm soát và ngăn ngừa thủy sinh vật ngoại lai xâm hại; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giá trị khoa học của đối tượng Rùa Hoàn Kiếm và một số đối tượng thủy sản đặc hữu khác trong hồ Đồng Mô...

Nhân dịp lễ mít tinh, Chi cục Thủy sản đã thả 50kg cá chày mắt đỏ, 80kg cá chép, 75kg cá trắm đen và 50kg cá ngạnh giống xuống hồ Xuân Khanh, Xuân Sơn (Sơn Tây)- đây là một hoạt động thường niên của Chi cục Thủy sản Hà Nội nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho tương lai

Mặc dù vậy, việc phát triển và bảo vệ thủy sản của Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn do trình độ và tư duy của người nuôi thủy sản về nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm còn hạn chế. Hạ tầng vùng nuôi tập trung và cơ sở chế biến chưa được hỗ trợ đầu tư đúng mức. Bên cạnh đó môi trường nước ngày càng ô nhiễm gây ảnh hưởng tới việc nuôi trồng thủy sản.

Vì vậy, thông qua hoạt động thường niên tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố, Chi cục thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc tái tạo nguồn lợi thủy sản và nâng cao ý thức của người dân không nên đánh bắt thủy sản tận diệt như thông qua việc dùng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản... Ngoài ra, Chi cục cũng khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên, nâng cao kinh tế cho ngư dân và phát triển nghề khai thác thủy sản bền vững. 

Thiện Tâm