Phát triển chăn nuôi từ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất

16/11/2018

(Chinhphu.vn)-Việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ thực phẩm an toàn là một trong những khâu quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô. Đồng thời góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi hữu cơ và sinh học phát triển.

Chăn nuôi theo hướng hữu cơ và sinh học tạo nguồn sản phẩm an toàn-Ảnh: Thiện Tâm

Ông Hà Tiến Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội cho biết, năm 2015, Sở NN&PTNT đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định về triển khai Dự án chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm chăn nuôi an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở 11 mô hình chuỗi thực hiện Dự án, đến nay đã xây dựng, phát triển được 46 mô hình chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ.

Những năm qua, ngành chăn nuôi của Hà Nội phát triển cả về số lượng và chất lượng với tổng đàn gia súc, gia cầm đứng tốp đầu cả nước. Bên cạnh đó, với dân số trên 9 triệu người và là trung tâm kinh tế, chính trị lớn nhất của cả nước nên nhu cầu về thực phẩm rất lớn, nhất là xu thế hiện nay về thực phẩm theo hướng hữu cơ.

Hiệu quả từ xây dựng chuỗi

Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, trong thời gian qua, Hà Nội đã chú trọng phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng chuỗi giá trị và được thực hiện theo hai hình thức gồm chuỗi khép kín và mô hình chuỗi liên kết. Trong đó, mô hình chuỗi khép kín lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, do doanh nghiệp làm đầu mối chủ động các khâu từ sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi, tổ chức, giết mổ, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Hà Tiến Nghi, tại các chuỗi này, trên cơ sở khả năng sẵn có và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã tập trung tư vấn cho doanh nghiệp phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi vệ tinh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trại này. Đồng thời tư vấn doanh nghiệp tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu. Nhìn chung để các chuỗi này phát triển mạnh, khẳng định được thương hiệu đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược dài hạn, có sự đầu tư lớn và đồng bộ tại tất cả các khâu từ chăn nuôi đến thu gom, giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Một số mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khép kín hoạt động có hiệu quả như: Chuỗi thực phẩm A-Z, chuỗi trứng gà Tiên Viên, chuỗi trứng 729, chuỗi thịt lợn hữu cơ Bảo Châu…

Bên cạnh đó, mô hình chuỗi liên kết cũng ngày càng phát triển khi lấy các tổ chức nông dân tại các vùng chăn nuôi tập trung, các xã chăn nuôi trọng điểm của thành phố làm trọng tâm từ đó lựa chọn, giới thiệu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào cũng như doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để tạo thành chuỗi từ chăn nuôi đến tiêu thụ. Đến nay đã có một số mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có liên kết các tác nhân từ chăn nuôi-giết mổ-tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi hoạt động có hiệu quả như: Chuỗi gà mía Sơn Tây, chuỗi gà đồi Sóc Sơn, gà đồi Ba Vì, chuỗi thực phẩm Vinh Anh…

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi theo hướng hữu cơ đã được ngành nông nghiệp của Thủ đô triển khai nhiều năm nay. Toàn thành phố hiện có gần 100 trang trại, doanh nghiệp sử dụng chế phẩm sinh học, men vi sinh, thức ăn sinh học trong khẩu phần thức ăn. Hàng năm cung cấp cho thị trường trên 2 nghìn tấn thịt lợn sinh học. Theo đó đã hình thành nhiều chuỗi chăn nuôi sinh học như: Công ty 3F chăn nuôi lợn rừng số lượng lớn nuôi trên 1 nghìn con, sản lượng hơn 1 nghìn tấn lợn rừng và lợn rừng lai; trại lợn Bảo Châu; chuỗi thịt lợn sinh học Liên Việt…

Cùng với tăng cường hỗ trợ xây dựng chuỗi, năm 2018, Sở NN&PTNT đã giao cho Trung tâm Phát triển chăn nuôi xây dựng giải pháp, lộ trình nhằm kiểm soát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng mã QR code để thực hiện minh bạch thông tin điện tử cho các sản phẩm chăn nuôi. Hiện nay đã có 7 chuỗi áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi bằng mã QR code từ đó giúp minh bạch thông tin của các chuỗi đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Thay đổi tư duy sản xuất để phát triển

Có thể thấy, các mô hình chuỗi liên kết hiện nay đã tạo chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển sản xuất bền vững và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Bước đầu các mô hình đã tạo nền tảng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, bảo đảm đầu ra cho nông sản có thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ sản phẩm của các chuỗi bước đầu đã đi vào ổn định thông qua các ràng buộc trách nhiệm giữa các nhóm tác nhân tham gia chuỗi, góp phần thúc đẩy ngành hàng chăn nuôi Thủ đô phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả.

Trong thời gian tới, theo ông Hà Tiến Nghi, thành phố Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, từng bước truy xuất nguồn gốc sản phẩm và mở rộng chăn nuôi theo hướng sinh học, hữu cơ nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để thay đổi tư duy của người sản xuất chuyển từ sản xuất theo năng lực sang sản xuất theo nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Cung cấp thông tin và thay đổi thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng thông qua các buổi hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, tham quan thực tế; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước thông qua hệ thống tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi qua mã Qrcore.

Thiện Tâm