Phú Xuyên phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM

14/02/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 14/2, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02 đã dẫn đầu đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy tại huyện Phú Xuyên.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng với bà con nông dân Phú Xuyên. Ảnh: Thiện Tâm

Theo Bí thư huyện Phú Xuyên Phạm Hải Hoa, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện đã đạt được những kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay toàn huyện đã có 20/26 xã đã được thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó 6 xã còn lại chưa đạt có xã Thụy Phú đạt 18 tiêu chí và có 5 xã đạt và cơ bản đạt 14-16 tiêu chí gồm: Phượng Dực, Đại Xuyên, Hoàng Long, Sơn Hà, Tri Thủy. Trong năm 2019, 6 xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Về sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao. Bước đầu hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu những sản phẩm đặc trưng tạo điều kiện để phát triển bền vững. Đồng thời đã quản lý tốt công tác phòng trừ dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

Thu nhập đầu người tiếp tục tăng, đạt 39,6 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, đời sống nông dân từng bước được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ. Hệ thống hạ tầng, điện, đường, trường, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, trạm y tế, nhà văn hóa và trụ sở làm việc đã được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp. Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nông dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. 

Từ đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên, tạo niềm tin và sự phấn khởi của cán bộ, nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vấn đề sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện chưa nhiều, chưa có nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã để sản xuất tiêu thụ nông sản. Hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn đã được quan tâm đầu tư nhưng còn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết thông qua kiểm tra tình hình thực tế tại xã Đại Thắng và An Mỹ cũng như thông qua việc nắm bắt tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Xuyên, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đã đạt được.

Vì vậy trong thời gian tới Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu huyện Phú Xuyên tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Thiện Tâm