Quản lý tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ xuân Kỷ Hợi và các lễ hội

22/01/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi và công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

 

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của trung ương.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải phân công cán bộ trực tiếp theo dõi diễn biến trong lễ hội trên địa bàn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, đặc biệt các lễ hội lớn: Gò Đống Đa, chùa Hương, đền Hai Bà Trưng, Đền Sóc, đền Cổ Loa, Đền Và, Chùa Trầm, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thăng Long Tứ Trấn, Phủ Tây Hồ và các lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Các Sở, ngành liên quan của Thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chặt chẽ các lễ hội tổ chức trên địa bàn Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội, sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp, khu vực vệ sinh; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống cháy, nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội; chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ, nạn bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức.

Sắp xếp lại các hàng quán, đảm bảo tất cả các khu vực của di tích không được kinh doanh ăn uống; xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan, gây phản cảm. Đảm bảo vệ sinh môi trường tăng cường bố trí các thùng thu gom rác, tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm tại các lễ hội.

Thực hiện và công bố công khai quy hoạch các điểm vui chơi, giải trí trong khu vực lễ hội, thực hiện việc quản lý, đốt vàng mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích; nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ tại các di tích và lễ hội.

Đối với các đơn vị có hoạt động lễ hội diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Công bố số điện thoại đường dây nóng của quận, huyện, thị xã niêm yết công khai tại các di tích, các điểm diễn ra lễ hội để nhân dân kịp thời phản ánh về tình hình lễ hội.

Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón Tết vui Xuân, Thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 26/12/2018 của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 và chào mừng năm mới 2020.

UBND Thành phố yêu cầu, cùng với tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí trên địa bàn toàn Thành phố, các quận huyện, sở, ngành sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đảm bảo thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, của dân tộc.

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nhất là các phong tục, tập quán tốt đẹp. Động viên và tạo điều kiện cho các đội thông tin tuyên truyền, đội văn nghệ lưu động và các đoàn nghệ thuật xây dựng chương trình phục vụ các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ưu tiên các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại các vùng nông thôn, vùng xa trung tâm thành phố và các chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi.

Nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại, ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại...

Minh Anh