Quận Tây Hồ: Xử lý khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác

13/11/2018

(Chinhphu.vn)- Từ đầu năm đến nay, UBND quận Tây Hồ và các phòng, ngành chức năng, đơn vị hiệp quản, UBND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp 1.074 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh theo quy định.

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết kiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Tây Hồ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cũng từ đầu năm đến nay, toàn quận Tây Hồ tiếp nhận 800 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các đơn thư được xử lý giải quyết đảm bảo đúng thời gian, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ. Quá trình giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định; các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân; xử lý kiên quyết những đối tượng bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính thực hiện tại Tòa án Nhân dân quận cũng được giải quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời và tuân thủ theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, trên địa bàn quận Tây Hồ phát hiện 3.625 vụ vi phạm hành chính. Cơ quan chức năng quận đã ban hành 3.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đạt 100%; kết quả đã thi hành 3.547/3.625 quyết định, đạt 97,84%, còn 78 quyết định chưa thi hành.

Trong đó, các phòng chuyên môn tham mưu UBND quận ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các ngành chức năng và đơn vị hiệp quản ban hành 3.374 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; UBND các phường ban hành 190 quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Vĩnh Hoàng