Quỹ Đầu tư phát triển: Phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn

14/05/2019

(Chinhphu.vn) - Làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Quỹ tiếp tục cải cách hành chính, rà soát và đề xuất cơ chế về thủ tục hành chính để thuận lợi cho đối tượng vay vốn; tăng tỷ lệ cho vay, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Huy

Phát huy vai trò hỗ trợ về vốn

Quỹ đầu tư phát triển Thành phố được UBND TP. Hà Nội tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất, sát nhập từ 4 đơn vị: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất Thành phố và Quỹ bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo bà Chu Nguyên Thành Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển, theo quy định, nguồn vốn điều lệ của Quỹ là 5.000 tỷ đồng, vốn điều lệ thực có đến nay là 2.406. Trên cơ sở nguồn vốn hiện có và chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như định hướng hoạt động của Hội đồng quản lý và xác định cho vay các dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi hợp nhất, Quỹ đã triển khai nhiều biện pháp, tích cực đảy mạnh hoạt động tìm kiếm, khai thác cho vay dự án, mục tiêu là tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong năm 2018, Quỹ đã tiếp cận, khai thác cho vay 45 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: Điện lực, nước sạch, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, hệ thống kỹ thuật khu công nghiệp. Giải quyết cho vay mới 6 dự án với giá trị trên 260 tỷ đồng cho các lĩnh vực nước sạch, điệc lực, giáo dục... Tiếp nhận, thẩm tra 33 hồ sơ giải ngân của 5 dự án, giải ngân mới 158 tỷ đồng. Quỹ cũng thực hiện công tác quản lý sau cho vay với 19 dự án bảo đảm kịp thời, an toàn, không có nợ xấu xảy ra.

Tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, QUỹ đã tổ chức 2 hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án thực hiện vay vốn tại Quỹ; phối hợp với Sở Y tế để giới thiệu nguồn vốn cho vay của Quỹ và rà soát nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các đơn vị; ký thỏa thuận hợp tác cho vay với Công ty CP Đầu tư thương mại Thủ đô để cho vay các dự án nhà ở xã hội, trường học, hạ tầng giao thông với giá trị khoảng 600 tỷ đồng.

Quỹ cũng phối hợp với các Sở liên quan trình Thành phố phê duyệt kế hoạch ứng vốn phát triển đất năm 2019 đợt 1 là trên 2.600 tỷ đồng cho 134 dự án. Ngay sau khi được phê duyệt, Quỹ tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ứng vốn cho các dự án. Đến ngày 34/4 đã kiểm soát giải ngân trên 100 tỷ đồng.

Đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố hiện đang phối hợp với Hiệp hội, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xây dựng tiêu chí, phân nhóm lĩnh vực hỗ trợ, tổng hợp nhu cầu liên quan đến hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thực hiện.

Theo bà Chu Nguyên Thành, mặc dù đối tượng cho vay chủa Quỹ hạn chế hơn các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng phát triển, chủ yếu là trong các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phục vụ an sinh xã hội... nhưng trong thời gian ngắn hợp nhất, hoạt động của Quỹ đã phát huy vai trò hỗ trợ về vốn cho các quận, huyện, thị xã để thực hiện nhiệm vụ như: Ứng vốn cho các dự án giải phóng mặt bằng, đất đấu giá, đất dịch vụ, các dự án nhà ở tái định cư, hạ tầng khu tái định cư.

Rà soát cơ chế vay để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực của Quỹ đầu tư phát triển của Thành phố. Sau hợp nhất, Quỹ đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, tập trung triển khai đồng bộ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và là tập thể đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Quỹ đầu tư phát triển tiếp thu các ý kiến về hạn chế còn tồn tại, phối hợp Sở, ngành của Thành phố để có giải pháp khắc phục những tồn tại, phối hợp với các Sở, ngành, các doanh nghiệp tích cực xúc tiến, giải thích, khai thác đối tượng cần vay vốn.

Đặc biệt, Quỹ cần phát huy vai trò vốn mồi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa hạ tầng kinh tế xã hội, thu hút nguồn lực góp phần triển kinh tế xã hội của Thành phố, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Bí thư Thành ủy, vì là vốn mồi nên việc lựa chọn đầu tư phải hiệu quả, điều này đòi hỏi năng lực của Quỹ đầu tư về sự dự báo, đánh giá thị trường.

Ngoài ra, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cần tiếp tục cải cách hành chính, rà soát và đề xuất cơ chế về thủ tục hành chính để thuận lợi cho đối tượng vay vốn, đẩy mạnh khả năng sử dụng vốn trọng tâm là hoạt động cho vay đầu tư.

Gia Huy