Rà soát các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới

16/12/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2047-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 (gọi tắt là Đề án 712).

Trước đó, UBND Thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712. Trong đó đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình hiện có về cung cấp nước sạch nông thôn, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Trên cơ sở đó, tổng kết những mô hình tốt có thể nhân rộng và vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các mô hình này tại địa phương.

Các địa phương đã có đề xuất thực hiện Dự án mô hình thí điểm về bảo vệ môi trường theo Đề án 712, đồng thời, đã có phương án bố trí vốn dự phòng 10% Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để thực hiện dự án: Khẩn trương xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục thẩm định nội bộ và gửi Bộ NN&PTNT để thẩm định nội dung, tổng hợp và hướng dẫn thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đã có ý kiến của Bộ NN&PTNT.

Các địa phương khác có nhu cầu thực hiện Dự án thí điểm, đề nghị rà soát lại phương án bố trí vốn dự phòng 10% Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Dự án và khẩn trương gửi về Bộ NN&PTNT để tổng hợp.

Liên quan đến việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM: Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn bức xúc của địa phương, trong đó, đặc biệt lưu ý: Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; nâng tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo đúng quy định đảm bảo an toàn về môi trường, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; có phương án tối ưu để thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; quan tâm đến việc thu gom và có mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán theo các cụm dân cư; nâng cao tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch đạt chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung và tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh... Kiên quyết chỉ công nhận xã đạt chuẩn NTM khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi trường và ATTP theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí 17 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, đặc biệt là các xã đã được công nhận đạt chuẩn theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững.

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, thực hiện theo quy định; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Nguyên Phương