Rà soát việc quản lý phí, lệ phí

11/10/2020

(Chinhphu.vn) - Để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý phí, lệ phí và xây dựng đề án quy định về phí, lệ phí cuối năm 2020, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát các quy định về phí, lệ phí đang thực hiện và các văn bản quy phạm pháp luật khác về phí, lệ phí.

Ảnh minh họa

Đồng thời, rà soát các quy định về phí, lệ phí đang thực hiện tại Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong trường hợp cần trình HĐND Thành phố ban hành quy định thu phí, lệ phí mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định thu phí, lệ phí đang thực hiện để phù hợp với các văn bản của cơ quan cấp trên, Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội hoặc để phù hợp với thực tế, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng đề án theo quy định, gửi bộ phận thường trực triển khai Luật Phí và Lệ phí trước ngày 16/10/2020.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình triển khai thì phải báo cáo trước ngày 12/10/2020 và đề xuất hướng xử lý kịp thời, bảo đảm xây dựng đủ các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

UBND Thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì phối hợp với các thành viên bộ phận thường trực và các sở, ngành có liên quan đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện các thủ tục báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố theo quy định. Bộ phận thường trực triển khai Luật Phí và Lệ phí có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định để các đơn vị hoàn chỉnh đề án, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành đúng quy định.

Nguyên Phương