Sản xuất nông nghiệp ổn định trong 9 tháng

26/09/2018

(Chinhphu.vn)-Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong 9 tháng, tình hình trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Mặc dù diện tích trồng trọt giảm nhưng nhìn chung hầu hết các lĩnh vực đều đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến nay, toàn Thành phố đã gieo cấy được 86.415 ha lúa mùa, bằng 93% so cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa mùa năm nay giảm so với năm trước do một số diện tích đất chuyển sang đất phi nông nghiệp (314 ha); chuyển sang trồng cây hàng năm khác (1.108 ha); chuyển sang trồng cây lâu năm (627 ha); chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản (1.606 ha)... Hiện lúa mùa trên địa bàn các huyện đã trỗ bông, trà chính đang trong giai đoạn chắc xanh.

Tình hình sâu bệnh diễn biến bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây lúa, rải rác một số diện tích bị rầy nâu gây hại nhẹ... Năng suất lúa mùa trên địa bàn Thành phố năm nay ước đạt 51,8 tạ/ha, tăng 2,7 tạ/ha so cùng kỳ.

Sản lượng một số cây ăn quả như xoài, nhãn, vải... ước tăng khá do từ đầu năm đến nay điều kiện thời tiết thuận lợi, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Sản lượng xoài ước đạt 4.562 tấn, tăng 3% so cùng kỳ; chuối 59.544 tấn, tăng 1%; thanh long 909 tấn, tăng 2,4%; dứa 2.980 tấn, giảm 14,5%; nhãn 19.146 tấn, tăng 45,5%; vải 7.081 tấn, tăng 33,6%.

Liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính chung 9 tháng, diện tích rừng trồng mới đạt 269 ha, tăng 11,2% so cùng kỳ.

Chăn nuôi tăng trưởng ổn định

Đàn trâu, bò trên địa bàn Thành phố trong 9 tháng qua nhìn chung không có biến động lớn. Đàn trâu hiện có ước 25,1 nghìn con, tăng 0,4% so cùng kỳ; đàn bò 131 nghìn con, tăng 0,8% (trong đó, bò sữa 15 nghìn con, giảm 3,9%).

Giá thịt lợn hơi giảm sâu trong quý I khiến các cơ sở chăn nuôi thua lỗ. Từ đầu quý II đến nay, giá bán thịt lợn hơi đã tăng trở lại và hiện giữ ở mức cao, có lợi nhuận, đã khuyến khích các cơ sở chăn nuôi duy trì và tái đàn. Tuy nhiên, để phát triển mạnh đàn lợn cần có thêm thời gian trong khi phục hồi đàn lợn nái.

Trong 9 tháng qua tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc cơ bản ổn định, không xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đàn lợn hiện có ước 1.610 nghìn con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 9 đạt 27.730 tấn và 9 tháng ước đạt 248.806 tấn.

Bên cạnh đó, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 9 ước đạt 150 tấn. Tính chung 9 tháng, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.313 tấn. Trong đó, sản lượng cá khai thác 1.077 tấn, sản lượng tôm và thủy sản khác 236 tấn. Tính chung 9 tháng, sản lượng thủy sản nuôi trồng trên địa bàn ước đạt 71.644 tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ.

Minh Anh