Siết chặt công tác quản lý chợ

16/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chợ là nơi giao thương buôn bán, trao đổi các sản phẩm, hàng hóa. Tùy theo cấp độ, quy mô, loại hàng hóa sẽ có phân cấp quản lý khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay một số mô hình quản lý chợ đang phát sinh nhiều tiêu cực, do đó việc siết chặt công tác quản lý chợ đang được Thành phố hết sức quan tâm.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, tính đến 30/9/2018, trên địa bàn Thành phố có 454 chợ gồm: 15 chợ hạng 1, 59 chợ hàng 2, 331 chợ hạng 3 và 49 chợ chưa phân hạng. Các chợ trên địa bàn Thành phố được quản lý theo 4 mô hình: Ban quản lý (67 chợ); Tổ quản lý hoặc xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý (229 chợ); doanh nghiệp quản lý (106 chợ), hợp tác xã quản lý (52 chợ).

Đến nay đã xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho 18.014/21.448 người kinh doanh trong chợ (đạt 84%); ký cam kết bảo đảm ATTP cho 18.837/21.140 cơ sở kinh doanh trong chợ (đạt 88,2%). 8 tháng đầu năm 2018, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố đã kiểm tra và lập biên bản 285 lượt chợ, phát hiện 965 tồn tại thiếu sót, xử lý vi phạm hành chính 53 trường hợp với tổng số tiền là 102,7 triệu, tạm đình chỉ 6 lượt chợ, đình chỉ 3 lượt chợ; các lực lượng chức năng đã giải tỏa 160/213 chợ cóc, chợ tạm (đạt 75%) trên toàn Thành phố.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, mặc dù thời gian qua các Sở, ngành Thành phố đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước một số chợ; một số quận, huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả với tỷ lệ hoàn thành đạt mức cao trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nhìn chung còn chậm, một số địa phương chậm chuyển biến về công tác xây dựng, phê duyệt giá dịch vụ chợ, công tác xác nhận kiến thức, ký cam kết đảm bảo ATTP trong chợ, công tác phân hạng chợ…

Nguyên nhân do, chính quyền một số quận, huyện, thị xã chưa quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Chưa bố trí cán bộ, đầu tư kinh phí, nguồn lực thích đáng cho công tác quản lý, phát triển chợ. Cạnh đó, công tác cải tạo nâng cấp, đầu tư xây dựng mới, các chợ những tháng đầu năm 2018 gặp nhiều khó khăn do hiệu quả kinh doanh khai thác chợ chưa cao nên gặp khó khăn trong việc kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa; trong khi cơ chế sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ còn vướng mắc.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng, tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP và hướng dẫn các hộ kinh doanh trong chợ ký cam kết bảo đảm ATTP theo quy định. Phấn đấu hết tháng 10/2018 đạt 100% các hộ kinh doanh có Giấy xác nhận/cam kết bảo đảm ATTP. Khẩn trương công khai Kế hoạch chuyển đổi chợ được UBND Thành phố phê duyệt để kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm đăng ký;….

Đồng thời, rà soát thống kê toàn bộ các chợ cóc, chợ tạm để tổ chức tuyên truyền, vận động, kiên quyết giải tỏa và chấm dứt việc hình thành chợ cóc, chợ tạm gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến chợ truyền thống và hệ thống tiêu thụ thực phẩm an toàn; thực hiện sắp xếp họp lý chợ tạm gắn với quản lý đô thị văn minh, hiện đại...

Có thể thấy, hệ thống chợ giữ vai trò hết sức quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô. Trên địa bàn hiện có 454 chợ đã tạo gần 200.000 việc làm; tổng lưu chuyển hàng hóa qua chỉ chiếm khoảng 60% phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ góp phần chấm dứt việc hình thành chợ tạm, chợ cóc gây ảnh hưởng đến chợ truyền thống và hệ thống các siêu thị tiêu thụ thực phẩm an toàn.

Thùy Linh