Sở GD&ĐT xây dựng ít nhất 25 TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

15/03/2019

(Chinhphu.vn) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 812/KH-SGDĐT triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực GD&ĐT năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng ít nhất 25/65 thủ tục hành chính (TTHC) đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó, bao gồm cả 3 DVCTT đạt mức độ 4 chạy trên phần mềm của Bộ GD&ĐT.

Đối với UBND cấp huyện, cấp xã, năm 2019, xây dựng 30/30 TTHC cấp huyện và 5/5 TTHC cấp xã đạt DVCTT mức độ 3 (đạt 100%), trong đó, có 14 DVCTT cấp huyện, 2 DVCTT cấp xã đạt DVCTT mức độ 4.

Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu lực quản lý của toàn ngành GD&ĐT và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC lĩnh vực GDĐT; cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; giảm chi phí hoạt động cho tổ chức, công dân, tăng hiệu quả làm việc tại các cơ quan nhà nước theo hướng công khai, minh bạch.

Đồng thời, cung cấp thông tin, DVCTT cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC nhằm góp phần đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố. Sở GD&ĐT xác định, việc tổ chức triển khai, thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác CCHC hằng năm của toàn ngành.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Sở GD&ĐT yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các DVCTT mức độ 3, 4 lĩnh vực GD&ĐT; triển khai thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân phải được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, chính xác và đồng bộ. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai cung cấp DVCTT độ 3, 4 đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo lộ trình thực hiện.

Bảo Khánh