Sơn Tây: Thanh tra nhân dân thực hiện 197 cuộc giám sát

10/01/2019

(Chinhphu.vn)-Năm 2018, Ban thanh tra nhân dân 15 xã, phường của thị xã Sơn Tây đã thực hiện được 197 cuộc giám sát, phát hiện 10 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời 10 vụ việc.

Cụ thể, Ban thanh tra nhân dân 15 xã, phường đã tập trung giám sát trên các lĩnh vực: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, thực hiện chính sách chế độ nhà nước, công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

Trong năm, MTTQ các xã, phường đã ra quyết định thành lập 99 Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tiến hành 446 cuộc giám sát đối với 113 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, phát hiện 26 công trình vi phạm, kiến nghị 38 vụ việc sai phạm như: Công trình làm đường Tổ dân phố 3 phường Xuân Khanh thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế; công trình “Nâng cấp, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước các khu dân cư phường Phú Thịnh” tiến độ thi công chậm, từ năm 2016 đến nay vẫn chưa hoàn thành; công trình xây dựng bờ bao trường THCS Thanh Mỹ chuyển đổi giữa gạch không nung sang gạch nung... Các kiến nghị đã được chủ đầu tư, đơn vị thi công chấp nhận và xử lý ngay, góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và văn bản liên quan, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, công trình, dự án do nhân dân đóng góp, công trình dân sinh, chế độ chính sách đối với người có công.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02-212 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Bảo Khánh