SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu năm 2018

15/01/2019

(Chinhphu.vn) – Theo Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần (CTCP) chứng khoán SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và thị trường UPCoM trong quý 4/2018 và cả năm 2018.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất quý 4/2018 lần lượt là CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Trong đó, CTCP Chứng khoán SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 9,8% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Như vậy, tính cả năm 2018, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất là CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, CTCP Chứng khoán SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,89% giá trị giao dịch toàn thị trường. Giá trị giao dịch của 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất năm 2018 chiếm 67,16% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM quý 4/2018, chiếm 11,78% giá trị giao dịch toàn thị trường.

CTCP Chứng khoán SSI cũng là đơn vị dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM trong năm 2018, với thị phần chiếm 11,09% giá trị giao dịch toàn thị trường. 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu UPCoM năm 2018 chiếm 64,46% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 4/2018, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, CTCP Chứng khoán Bản Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Năm 2018, trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), CTCP Chứng khoán SSI.

Anh Minh