Tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

16/05/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

 

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát môi trường, công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn quản lý.

Tổ chức hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả châu Phi theo quy định. Huy động mọi nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí...) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về công tác bảo vệ môi trường phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết.

Minh Hương