Tăng cường góp ý về các vấn đề của Thủ đô dưới góc độ khoa học

14/08/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 14/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội về kết quả thực hiện công tác 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thùy Linh

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội cho biết, 7 tháng đầu năm, Viện đã đẩy mạnh triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Thành phố và cơ quan, đơn vị của Thành phố đặt hàng.

Cụ thể, Viện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Trung ương và Hà Nội tiến hành nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025”; thường xuyên theo dõi, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố hằng tháng, hằng quý, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Viện và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của Thành phố xây dựng một số báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan Trung ương và Thành phố như báo cáo công bố kết quả “Đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố năm 2018”; báo cáo thực hiện Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020”…

Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản do các cơ quan của Thành phố soạn thảo như dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); dự thảo đề cương Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành đến năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020;…

Cũng trong 7 tháng đầu năm, Viện tiếp tục chú trọng củng cố và mở rộng các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thực hiện công tác biên tập, in ấn, phát hành “Bản tin Hà Nội hội nhập và phát triển” và  “Đặc san Kinh tế - Xã hội Thủ đô” bảo đảm chất lượng, số lượng, tiến độ theo quy định…

Bên cạnh những mặt đạt được, ông Nguyễn Hồng Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Viện như việc thực hiện cơ chế tự chủ  đối với đơn vị sự nghiệp khoa học theo quy định của Trung ương, Thành phố vẫn còn khó khăn, lúng túng cần tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ; mô hình Viện nghiên cứu ở địa phương khi áp dụng chính sách chung còn chưa hợp lý; chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cần tiếp tục được nâng cao hơn nữa…

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện các sở, ngành của Thành phố, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đóng góp vào thành tích chung của Thành phố trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Thành phố rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện tốt nhất cho Viện phát triển, thực hiện các nghiên cứu. Với vai trò vừa là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành, vừa thực hiện tham mưu cho công tác quản lý cho Thành phố, Viện cần chủ động xây dựng các kế hoạch, đề án để nghiên cứu, đề xuất Thành phố thực hiện.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ý kiến tham mưu và vai trò của cơ quan nghiên cứu rất quan trọng, do đó, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cần xác định rõ hơn nữa vai trò của mình.

Khẳng định quan điểm của lãnh đạo Thành phố là Hà Nội phải có một cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ quan này phải xây dựng định hướng thành cơ quan chiến lược của Thành phố, xứng tầm với vị thế của Thủ đô và ngang tầm với các cơ quan chiến lược của Trung ương. Muốn làm được điều này, Thành phố cần phải có chính sách thu hút nhân tài, mời được các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học về làm việc.

Cho rằng, tính dân chủ trong làm việc, nhất là trong nghiên cứu khoa học có ý nghĩa, giá trị rất lớn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Viện cần tăng cường góp ý đối với các vấn đề của Thành phố dưới góc độ các luận điểm, luận cứ khoa học.

Đồng thời đề nghị, Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cơ chế đặt hàng, phải có hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Viện phát triển; cố gắng xây dựng được mô hình các cơ quan khoa học công nghệ trong Viện.

Cùng với đó, Viện cũng phải tham gia vào công việc nghiên cứu của các địa phương, của Trung ương; khi nghiên cứu cũng phải luôn so sánh, đối chiếu với các địa phương khác, để thấy các mô hình sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò của Thủ đô trong việc lan tỏa hoạt động khoa học công nghệ.

Thùy Linh