Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

27/06/2019

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội vừa chỉ đạo chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế.

Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Hà Nội sẽ tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao to lớn của Người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Đây cũng là dịp để đánh giá, tổng kết, nêu bật những thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam nói chung, cũng như Thủ đô Hà Nội trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chỉ rõ những thời cơ, thách thức trên con đường phát triển của đất nước và Thủ đô; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Bác trong giai đoạn mới.

khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thủ đô và đất nước trong quá trình thực hiện Di chúc của Người.

Cụ thể, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”, 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chủ đề năm 2019 của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là ở những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố với chủ đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

Dự kiến, vào cuối tháng 8/2019, Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người .

Tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT /TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng gương “Người tốt , việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội sẽ biên soạn và xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền nêu bật những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2018 – 2020).

Minh Anh