Tăng hiệu quả quản lý thuế

12/08/2019

(Chinhphu.vn) - Ngoài giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, đồng thời, sử dụng thư điện tử để trao đổi thường xuyên với người nộp thuế.

Giải đáp những thắc mắc cho người nộp thuế. Ảnh: Bích Phương

Thường xuyên trao đổi với người nộp thuế qua email

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, cục thuế đã luôn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Cục Thuế Hà Nội là một trong các đơn vị dẫn đầu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Kê khai qua mạng luôn đạt trên 98%; nộp thuế điện tử đạt trên 95%; triển khai tốt việc khai thuế điện tử đối với hộ gia đình cá nhân cho thuê nhà; hóa đơn điện tử; hoàn thuế điện tử...

Để thông tin về chính sách thuế cũng như trao đổi những vấn đề liên quan đến thuế đối với người nộp thuế, hiện nay 100% cán bộ công chức của Cục Thuế Hà Nội đã sử dụng thư điện tử để trao đổi thường xuyên với người nộp thuế. Cục thuế cũng tiếp tục triển khai văn phòng điện tử thông qua các chương trình, ứng dụng văn bản điện tử (edoc), lưu trữ điện tử; quản trị công việc điện tử (V-office)...

Ngoài việc triển khai các ứng dụng điện tử theo chương trình của Tổng cục Thuế, được biết hiện Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục triển khai đề  án “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế”, qua đó đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế  đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, các nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan thuế để khắc phục, hoàn thiện nhằm đáp ứng hơn nữa yêu cầu, sự mong muốn của doanh nghiệp và người dân.

Để người nộp thuế biết và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả theo hướng hiện đại như: Trao đổi thông tin với người nộp thuế theo phương thức điện tử thông qua hệ thống trao đổi thông tin tự động ASM có tích hợp chữ ký số.

Chính những ứng dụng điện tử này, đã nhanh chóng giúp người nộp thuế dễ hiểu, dễ thực hiện; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế và cán bộ thuế; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về thuế cũng như phối hợp giám sát cùng với cơ quan thuế phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý thuế.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người nộp thuế

Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên nhiều năm nay, Cục Thuế Hà Nội luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Ông Mai Sơn cho biết, công tác tuyên truyền thời gian qua đã được cục thuế đẩy mạnh ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: trao đổi, hỗ trợ qua thư điện tử, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế hoặc tuyên truyền qua các hội, hiệp hội, khu công nghiệp, khu chế xuất và các đại lý thuế… nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế hiểu và tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng nghiêm túc triển khai các kế hoạch, đề án cải cách thủ tục hành chính của UBND TP Hà Nội, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 như kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, trước bạ điện tử; phối hợp với các cơ quan, ban ngành để liên thông, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Ngoài ra, để bảo đảm đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Hà Nội đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu quản lý thuế.

Cùng với đó, cơ quan thuế cũng tăng cường giám sát chất lượng hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đảm bảo khai đúng, đủ, kịp thời; tiếp tục quản lý chặt chẽ về số nợ đọng thuế; đẩy mạnh việc công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của ngành, bảo đảm tính minh bạch, công bằng...

Bích Phương