Tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn

18/06/2019

(Chinhphu.vn) – Trước thực tế việc tiếp cận nguồn vốn của người dân để phát triển sản xuất nông nghiệp theo mục tiêu Quốc gia về xây dưng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn như hạn mức vốn vay ít, thời gian vay vốn ngắn, Hà Nội đã có những tháo gỡ trong chính sách vay vốn ưu đãi dài hạn để người dân có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế.

 

Tạo thuận cho nông dân được hỗ trợ vỗn phát triển kinh tế. Ảnh: Minh Anh

Theo chương trình số 02-Ctr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020”, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020 là 72.092 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư là 59.420 tỷ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 12.672 tỷ đồng. Trong 72.092 tỷ đồng có 31.680 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; dư nợ tín dụng đầu tư khu vực nông nghiệp, nông thôn bình quân hàng năm từ 75.000 – 80.000 tỷ đồng.

Với chức năng quản lý trên địa bàn, bám sát các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn và thông qua các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn các huyện tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thường xuyên ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội theo chuỗi giá trị; cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay; nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đặc biệt là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đối tượng của chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm Quyết định số 490/QĐ-TTG của Chính phủ ngày 07/8/2018);

Bên canh đó, Hà Nội cũng tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP và Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017; làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, kể từ ngày 1/3/2019, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo được nâng từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Đây là một trong những nỗ lực góp phần cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của TP. Hà Nội đã đạt được kết quả đáng khích lệ, làm chuyển biến đáng kể bộ mặt nông thôn trên địa bàn Hà Nội.

Minh Anh