Tạo thuận lợi hơn nữa trong sản xuất công nghiệp

05/07/2019

(Chinhphu.vn) - Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, ngành Công Thương Hà Nội đặt ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019 và định hướng đến năm 2021 là chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng các cơ chế, chính sách mới phù hợp với nhu cầu phát triển, tạo thuận lợi hơn nữa trong sản xuất công nghiệp.

Kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Thùy Linh

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2019, ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục tăng trưởng do các doanh nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại trong các lĩnh vực công nghệ cao vào sản xuất tạo ra các sản phẩm bảo đảm chất lượng được thị trường tiêu thụ ổn định.

Bên cạnh đó Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo quy hoạch, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ; thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp cũng được quan tâm, hầu hết các cụm công nghiệp hiện có đã được lấp đầy, 6 tháng đầu năm Thành phố đã ban hành Quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp nâng tổng số cụm công nghiệp được thành lập từ năm 2018 đến nay lên 8 cụm, thực hiện thẩm định thành lập 17 cụm công nghiệp.

Nhờ đó, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp 6 tháng qua đã đạt mức tăng trưởng 7,71%. Tuy mức tăng trưởng này thấp hơn mức tăng so với cùng kỳ năm 2018 (7,97%), nhưng sản xuất công nghiệp đã có sự phục hồi mạnh trong quý II (quý I tăng 6,94%, quý II tăng 8,41%).

Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường, các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư xây dựng mới...; việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp mới còn chậm, kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa ổn định, tính cạnh tranh và năng xuất lao động còn thấp, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, công nghệ, thị trường...

Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm, ngành Công Thương Hà Nội sẽ tích cực tham mưu với UBND thành phố về việc phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là đề xuất bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách mới phù hợp với nhu cầu phát triển, tạo thuận lợi hơn nữa trong sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Đồng thời phối hợp, đôn đốc các huyện trong việc hoàn thiện thủ tục thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch; tạo mọi điều kiện về thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các cụm công nghiệp đã được thành phố phê duyệt để sớm đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0…

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường; phát triển, khai thác cả thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, có giá trị gia tăng cao, hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn.

Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030; đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”… Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn; hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ phát triển hệ thống phân phối hiện đại...

Tăng cường tập huấn, phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức để hội nhập đạt hiệu quả.

Thùy Linh