Tập trung quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

28/05/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản giao các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và đơn vị chủ động, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng được nêu tại Thông báo về kết luận tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

 

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng giao Sở NN&PTNT đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị và tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5.

Cụ thể, theo Văn bản 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch ứng phó bệnh Dịch tả lợn châu Phi, không để bùng phát dịch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, môi trường và sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó cũng chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; phải có phương án cụ thể để tiêu hủy lợn bị bệnh phù hợp với các cấp độ xảy ra, huy động các lực lượng đủ mạnh tham gia hỗ trợ khi cần thiết.

Minh Nhung