Thành lập Đoàn kiểm tra đào tạo nghề cho lao động nông thôn (

10/10/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo Quyết định, bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ủy viên Ban Chỉ đạo 1956 thành phố là Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. Phó Trưởng đoàn là ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, có đại diện sở, ban, ngành là thành viên hoặc được mới tham gia là thành viên Đoàn kiểm tra.

Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kiểm tra và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra; thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn trong suốt thời gian thực hiện kiểm tra.

Nguyên Phương