Tháo gỡ vướng mắc cho nông dân phát triển sản xuất

25/09/2018

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, Liên minh HTX thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện thị xã tổ chức thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Xây dựng một số mô hình HTX, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ nông nghiệp có hiệu quả; Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng kết quả xây dựng HTX đến nay; tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố về khuyến khích, hỗ trợ nông dân, HTX phát triển sản xuất theo chuỗi. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, thủ tục thuê và nhận thuê đất nông nghiệp, giá thuê đất, kỳ hạn cho thuê đất, mục đích sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng dự án theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất dự thảo văn bản của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ và công bố rõ mức phí vệ sinh đóng góp của người dân và mức hỗ trợ của nhà nước, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động dịch vụ môi trường trên địa bàn, ưu tiên kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ: Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Khuyến nông, tham mưu đề xuất bổ sung nguồn cho các quỹ trên theo đúng Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 6158/VPCP-QHĐP ngày 29/6/2018 và phối hợp các Sở: NN&PTNT, Tài chính thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao tại văn bản này.

Nguyên Phương