Thí điểm hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã

10/10/2018

(Chinhphu.vn) – Ngày 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp UBND huyện Gia Lâm, Bưu điện TP. Hà Nội triển khai thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm.

Cán bộ bưu điện xã Trung Mầu hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: Bích Phương

Việc thí điểm mô hình này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện-Văn hóa xã, đồng thời thực hiện chủ trương của Thành phố về đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất trên toàn Thành phố; tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi khai trương, ông Dư Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, việc thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu sẽ tạo điều kiện cho người dân chưa biết sử dụng máy tính hoặc không có đủ các trang thiết bị cần thiết tại hộ gia đình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 không phải đến trụ sở UBND xã, đồng thời, góp phần nâng cao số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Điểm Bưu điện-Văn hóa xã không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông truyền thống mà còn là nơi người dân có thể đọc báo điện tử, tra cứu thông tin miễn phí, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đồng thời là nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính do các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố giải quyết.

Để thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm BĐVHX trong thời gian thí điểm (quý IV/2018), làm cơ sở báo cáo UBND Thành phố triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện Gia Lâm và Bưu điện thành phố Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở để người dân trên địa bàn huyện nói chung và người dân trên địa bàn xã Trung Mầu nói riêng biết và đến sử dụng dịch vụ tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã Trung Mầu; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất (máy tính, máy scan hoặc điện thoại thông minh, đường truyền Internet) để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo UBND xã Trung Mầu cử cán bộ phối hợp nhân viên làm việc tại điểm  hướng Bưu điện-Văn hóa xã dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

Bưu điện thành phố Hà Nội thống kê số lượng người dân đến sử dụng dịch vụ tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã trong thời gian thí điểm đồng thời báo cáo kết quả triển khai thí điểm, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Bích Phương