Thu hút FDI gấp 6 lần so với cùng kỳ

25/04/2019

(Chinhphu.vn) - Thu hút đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm của Hà Nội đạt 4,47 tỷ USD. Điều đáng mừng là con số này gấp 6 lần cùng kỳ so với năm ngoái.

Trong đó cấp mới 232 dự án với vốn đầu tư đăng ký 97,2 triệu USD; 58 lượt dự án tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký 79,7 triệu USD; 347 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với trị giá 4,3 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, thành phố Hà Nội có 4.790 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt 40,85 tỷ USD (trong đó: Tổng vốn đầu tư đăng ký các dự án là 33,94 tỷ USD; Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần là 6,91 tỷ USD).

Vốn thực hiện lũy kế đã giải ngân đạt khoảng 19,7 tỷ USD (chiếm 48,1% vốn đăng ký).

Về thu hút đầu tư trong nước, trong 4 tháng đầu năm, Thành phố đã xem xét chủ trương đầu tư 11 dự án vốn ngoài ngân sách tổng vốn đầu 9,46 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương 29 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn 21 dự án, số vốn tăng 5,13 nghìn tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, Thành phố cũng đã cấp Giấy chứng nhận 8.783 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 83,23 nghìn tỷ đồng (tăng 12% về số lượng doanh nghiệp và tăng 5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến nay đạt 262.727 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 2.510 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng, giải quyết đúng thời hạn.

Trong những tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo, đôn đốc tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai; kịp thời cân đối vốn cho các dự án, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân.

Minh Anh