Tích cực hỗ trợ các dự án đầu tư bảo vệ môi trường

26/03/2019

(Chinhphu.vn) - Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đã có nhiều giải pháp để chủ động tiếp cận làm việc với các chủ đầu tư để tìm hiểu nhu cầu từ đó hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Thời gian qua, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đã và đang xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của thủ đô trong từng giai đoạn. Ngay sau khi được tổ chức lại, Quỹ Đầu tư đã nhanh chóng triển khai đầy đủ và mở rộng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Quỹ đang nỗ lực để trở thành công cụ tài chính chủ lực của thành phố trong hoạt động cho vay ưu đãi vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Hiện, Quỹ đang triển khai cho vay đầu tư vào nhiều lĩnh vực trong tập trung đẩy mạnh cho vay vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực khoa học công nghệ. Trong quá trình thẩm tra Quỹ đã cho vay một số dự án đầu tư thiết bị môi trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải đã phát huy được hiệu quả cao.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, quỹ đã rà soát hoàn thiện quy trình thẩm tra cho vay, quản trị rủi ro theo hướng tinh giảm hồ sơ, thủ tục. Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định hạn chế được các rủi ro và đảm bảo việc thu hồi đầy đủ kịp thời nợ vay, bảo toàn không để thất thoát vốn.

Ngoài ra, Quỹ đã có nhiều giải pháp để chủ động tiếp cận làm việc với các chủ đầu tư để tìm hiểu nhu cầu từ đó hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn. Tất cả các giải pháp này đều đảm bảo công khai minh bạch thông thoáng dễ hiểu và rút ngắn thời gian quy trình thẩm tra.

Theo tìm hiểu, trong giai đoạn này, Quỹ đang triển khai và đề nghị cấp trên cho vay đối với các dự án đầu tư xã hội hóa và các dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó, đẩy mạnh cho vay đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoa học công nghệ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Thời gian tới, Quỹ sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn.

Về hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Quỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện phát triển một nền nông nghiệp sản xuất lớn theo hướng liên kết, ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Quỹ sẽ tiếp tục đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bảo Khánh