Tiếp tục đưa vốn chính sách đến tay người nghèo

21/01/2019

(Chinhphu.vn)- Các chương trình tín dụng chính sách thực sự là công cụ giúp giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 102 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn từ NHCSXH TP Hà Nội-Ảnh minh họa

Trong năm 2018, NHCSXH và các Hội đoàn thể (HĐT) thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tăng trưởng cho vay song song với nâng cao chất lượng công tác vay vốn ưu đãi. Tính đến 31/12/2018, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt đạt 7.194 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ NHCSXH; với hơn 235 nghìn hộ còn dư nợ tại 7.502 Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Trong năm 2018, thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 102 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH Thành phố Hà Nội, trong đó, có trên 32 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gần 34 nghìn lượt khách hàng vay vốn GQVL, góp phần thu hút trên 38 nghìn lao động; giúp cho 1 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 54 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 3.900 căn nhà cho hộ nghèo...Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, trong năm 2018, NHCSXH đã phối hợp với HĐT các cấp và chính quyền địa phương, các tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng theo định kỳ 3 năm một lần để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả phân loại nợ có khả năng thu hồi là 243.466/243.785 món vay, chiếm 99,8% tổng số món vay phải đối chiếu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thu hồi dư nợ vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố ủy thác của 7 quận khi thực hiện chủ trương của Thành ủy chấm dứt hoạt động. Trong năm 2018, NHCSXH đã ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ quỹ hỗ trợ HND thành phố, số tiền gốc thu hộ tại 7 quận là 20,12 tỷ đồng.

Năm 2019, Chi nhánh NHCSXH Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các HĐT thành phố, chỉ đạo các đơn vị  trực thuộc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Vĩnh Hoàng