Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

19/08/2019

(Chinhphu.vn) - 9h sáng ngày 30/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Ảnh minh họa

Lễ kỷ niệm là dịp nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Để chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm UBND TP. Hà Nội  đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, trình UBND Thành phố: Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tham gia. Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố đôn đốc các cơ quan báo cáo và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm.

Hà Nội sẽ xây dựng kịch bản và nội dung chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ kỷ niệm; chủ trì thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố và các nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trước, trong và sau lễ kỷ niệm…

Lễ kỷ niệm sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp; đưa tin, tuyên truyền về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Minh Anh