Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng

27/06/2019

(Chinhphu.vn) – Theo thống kê tình hình kinh tế, xã hội tháng 6, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành hàng có doanh thu tăng cao so với cùng kỳ như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc..

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 13,5%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 17,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 985 tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 11,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 3,8%.

Ước tính quý II, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đạt 134,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 269,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%, trong đó kinh tế nhà nước đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng mức và tăng 6,2%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 208,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,1% và tăng 12,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,6% và tăng 3,6%.

Xét theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 164,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 61% tổng mức và tăng 13,9% so cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% và tăng 11,1%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,2% và tăng 8,9%; doanh thu dịch vụ khác đạt 69,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,6% và tăng 4,5%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước do hiện nay hàng hóa trên thị trường đa dạng về mẫu mã, giá cả tương đối ổn định và đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng của người dân và khách du lịch.

Một số ngành hàng có doanh thu tăng cao so với cùng kỳ như lương thực, thực phẩm tăng 22,8%; hàng may mặc tăng 10,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,5%; xăng dầu tăng 17,8%;...

Minh Anh