Triển khai 10 mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử

04/05/2019

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai 10 mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố nhằm từng bước đưa quy tắc ứng xử ngày càng đi vào nền nếp và đồng bộ trong toàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ hướng dẫn triển khai 3 mô hình điểm. Đó là: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình hướng dẫn nhân dân, tiểu thương khu phố cổ thân thiện với du khách, không chèo kéo, tăng giá, ép du khách sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ triển khai 7 mô hình khác là mô hình tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp; Mô hình sinh viên tình nguyện tuyên truyền du lịch thân thiện.

Để triển khai hiệu quả các mô hình trên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể việc triển khai từng mô hình, trong đó xác định rõ đối tượng tuyên truyền, đơn vị thực hiện, thời gian, hình thức và các nội dung cần triển khai thực hiện, với sự tham gia của các cấp, các ngành trong toàn thành phố.

Dự kiến, công tác kiểm tra việc thực hiện các mô hình sẽ thực hiện trong tháng 9 năm 2019. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở sẽ đề xuất khen thưởng các điển hình tiên tiến thực hiện tốt các mô hình tuyên truyền trong năm 2019.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các Kế hoạch  của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Minh Anh