Triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

22/09/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2018-2019.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố) chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, UBND quận huyện, thị xã và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; đề xuất, báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia, UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, Ủy ban ATGT quốc gia đã ban hành Công văn số 372/CV-UBATGTQG đề nghị Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 và thực hiện “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018-2019”; yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện cam kết chấp hành quy định ATGT cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy; phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học.

Công an tỉnh, thành phố yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an tại Kế hoạch số 175/KH-BCA-C08 ngày 22/8/2018; chú trọng phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyền và giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh sinh viên; tăng cường ứng trực, điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang ATGT trên các tuyến đường gần các trường học; tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trong giờ đến và tan trường; dừng xe, kiểm tra nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về ATGT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT liên quan đến trẻ em, đặc biệt là hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tực giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em; phối hợp cùng ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả Chương trình “Cổng trường an toàn giao thông".

Nguyên Phương