Triển khai việc thực hiện văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

02/07/2019

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/7/2019, Văn phòng HĐND TP cho biết sẽ thực hiện gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan, đơn vị trong Thành phố.

* Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Cụ thể, các văn bản của HĐND Thành phố bao gồm: Thông báo, kế hoạch, công văn, giấy mời, các loại bản sao, tài liệu kỳ họp HĐND (trừ tài liệu mật); các văn bản của Văn phòng HĐND TP bao gồm: Quyết định văn phòng, thông báo Văn phòng, kế hoạch Văn phòng, công văn Văn phòng, giấy mời họp Văn phòng, các tài liệu họp.

Trước đó, từ ngày 8/12/2015, Văn phòng HĐND TP đã triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thay thế cho chữ ký số chuyên dùng Thành phố đối với các văn bản điện tử phát hành đi tại cơ quan Văn phòng HĐND thành phố.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử; tạo ra môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Vĩnh Hoàng