Tuyển dụng cán bộ không làm ảnh hưởng tinh giản biên chế

18/04/2019

(Chinhphu.vn) - Trong việc hoàn thiện công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các đợt thi tuyển dụng sắp tới cũng cần làm rõ mục tiêu, không làm ảnh hưởng tới yêu cầu tinh giảm biên chế vào năm 2020 của TP Hà Nội.

TP Hà Nội họp Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế - Ảnh: Hòa An

Sáng 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố, đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

3 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ về: Xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, trình và tiếp thu ý kiến của các cấp Trung ương; xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố năm 2019; ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các Quyết định của Ban Tổ chức TW về ban hành danh mục và bản mô tả vị trí việc làm các ngành xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời xác định chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019; nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình quản lý tổ chức mới...

Về phía UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo triển khai công tác sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập, các cơ sở trợ giúp xã hội; xây dựng, vận hành Trung tâm điều hành thông minh Thành phố; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố; nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch tổ chức 3 đợt tuyển dụng công chức năm 2019.

Đối với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy đã thực hiện rà soát và xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và mối quan hệ công tác của cơ quan theo Đề án của Thành ủy, thực hiện việc điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các Quyết định của Ban Tổ chức TW.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương của Thành phố đã nhanh chóng, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đã phối hợp tham mưu kịp thời, xây dựng các đề án, mô hình theo Nghị quyết của Trung ương. Việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị.

“Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, công tác tư tưởng cán bộ được đảm bảo. Thành phố đã chủ động, kịp thời trong xây dựng các phương án triển khai tuyển dụng công chức, nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp Thành phố năm 2019”, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Về nhiệm vụ quý II và các tháng cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào việc hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính hiệu quả; Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các đảng bộ khối; Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sắp xếp tổ chức lại các đơn vị, tổ chức cấp thôn, tổ dân phố, đơn vị cấp 2 trực thuộc cấp sở... theo kế hoạch; Triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức bảo đảm đúng quy định, triển khai Trung tâm điều hành thông minh của Thành phố,....

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý các cấp, ngành, đơn vị, địa phương làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng, ổn định tâm tư đối với đội ngũ cán bộ được sắp xếp trong quá trình thực hiện công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế.

Hòa An