Tỷ lệ sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng

27/05/2019

(Chinhphu.vn) - Theo đánh giá của Cục thống kê thành phố Hà Nội, tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Hà Nội có sự biến động đáng kể. Tỷ lệ sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối doanh nghiệp Nhà nước biến động theo chiều hướng giảm.

Công nhân của Công ty Cổ phần Eurowindow Hà Nội. Ảnh: Minh Anh

Tính riêng trong tháng 5, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,4% so với tháng trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong đó, lao động khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,9% và tăng 0,3%; khối doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,1% và giảm 0,4%; khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước bằng tháng trước và giảm 0,4%. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng bằng tháng trước và giảm 8,5% so cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,5% và giảm 0,1%; sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng bằng tháng trước và giảm 1,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải bằng tháng trước và tăng 4,4%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình, doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,1%. Chia theo ngành kinh tế: Ngành khai khoáng giảm 2,5%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,1%; ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng giảm 1,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%.

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 28,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,2%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%.

Sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 5 nhìn chung đều tăng so với cùng kỳ, trong đó một số sản phẩm chủ yếu tăng khá, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng toàn ngành công nghiệp như kẹo các loại áo sơ mi cho người lớn dệt kim hoặc đan móc giày, dép các loại; thuốc chứa Penixilin hoặc kháng sinh dạng bột; cửa sổ cửa ra vào bằng plasstic; máy biến áp công suất < 1kVA; điện thương phẩm.

Minh Anh