Ưu tiên nguồn lực cho phát triển ngành nghề nông thôn

02/10/2018

(Chinhphu.vn)-Thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, TP Hà Nội yêu cầu các sở liên quan xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn của thành phố.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với làng nghề, ngành nghề nông thôn theo đúng quy định; rà soát, tham mưu UBND thành phố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định của thành phố liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn, đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND TP trong việc ban hành các cơ chế, chính sách quy định định mức chi hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề...

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục liên quan đến giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn. Ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến công nghệ xử lý môi trường phù hợp với làng nghề để khuyến khích phát triển các ngành nghề nông thôn sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, hạn chế phát sinh chất thải và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế hình thành và phát triển các loại hình có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại liên quan hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn; xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu...

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm làng nghề và nông nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Sở Du lịch hỗ trợ làng nghề, cơ sở sản xuất ngành nghề quảng bá các sản phẩm gắn kết với các chương trình (tour) du lịch làng nghề, du lịch văn hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của địa phương. Hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội, thiết kế, sáng tác mẫu mã sản phẩm quà tặng lưu niệm du lịch cho làng nghề truyền thống có tiềm năng du lịch. Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch làng nghề, xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch làng nghề, khuyến khích phát triển dịch vụ làng nghề.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định.

UBND các huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường làng nghề, ngành nghề nông thôn và định hướng bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; định kỳ 5 năm một lần, rà soát, thống kê, phân loại, lập quy hoạch (hoặc kế hoạch quản lý) phát triển ngành nghề nông thôn tại địa phương cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn vào dự toán ngân sách hằng năm của địa phương và tổ chức thực hiện theo quy định...

Bảo Khánh