Vượt tiến độ 4 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm

27/06/2019

(Chinhphu) - Các đề tài cần tiếp tục  đưa ra các giải pháp mới đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô.

Họp Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU - Ảnh: Hòa An

Chiều 27/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” họp phiên định kỳ để đánh giá sơ bộ kết quả nghiên cứu 4/8 đề tài của Chương trình.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Ngọc Anh, trong tháng 4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá và đôn đốc kết quả thực hiện, trên cơ sở đó đã kịp thời tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai...

Tính đến hết tháng 6/2019, 4/8 đề tài đã hoàn thành công tác nghiên cứu, vượt tiến độ đề ra là hoàn thành vào tháng 9/2019. Đó là các đề tài do Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Các ý kiến của các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài tại cuộc họp đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu và chất lượng nội dung từng đề tài và góp ý nhiều vấn đề thiết thực giúp hoàn thiện các đề tài trước khi đi vào quy trình nghiệm thu.

Các đề tài vượt tiến độ gồm: Đề tài số 01 “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề tài số 02 “Đánh giá công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng, giải pháp xây dựng “chính quyền điện tử”, “thành phố thông minh”; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề tài số 03 “Đánh giá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề tài số 06 “Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí tham gia nghiên cứu các đề tài; biểu dương Sở Khoa học và Công nghệ đã cùng với chủ nhiệm các đề tài tháo gỡ khó khăn, giải quyết được khối lượng công việc lớn.

Thời gian tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Ban chủ nhiệm, hoàn chỉnh nội dung, lưu ý về tính thống nhất kết cấu, nội dung sao cho rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đề tài cần lấy mốc dự báo là tầm nhìn đến năm 2045,  từ đó tiếp tục đưa ra các giải pháp mới đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan chủ trì 4 đề tài còn lại phải phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, muộn nhất là trong tháng 9/2019.

Hòa An