Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử

03/07/2020

(Chinphu.vn) - Để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, thời gian qua, Cục thuế TP. Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp trong đó xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, chông thất thu ngân sách là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Ảnh minh họa

Năm 2020, Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trước nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các hoạt động kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...

Giải pháp xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, chông thất thu ngân sách là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Theo ông Ông Lê Ngọc Huy, Phó Trưởng phòng Kê khai - Kế toán thuế (Cục Thuế Hà Nội) , trong tình hình thực tiễn hiện nay, nhiều mô hình, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế được thực hiện dựa trên nền tảng thương mại điện tử. Triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động Thương mại điện tử, trong thời gian vừa qua Cục thuế TP. Hà Nội đã hoạch định các chương trình, kế hoạch triển khai đồng thời nhiều biện pháp quản lý nhằm tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt, thực hiện đúng quy định của pháp luật với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa bảo đảm ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử, mở rộng cơ sở thu thuế, Theo đó, Cục thuế TP. Hà Nội đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo quy định như tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế; thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra điểm đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức TMĐT trên địa bàn TP Hà Nội; tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn cơ sở pháp luật điều chỉnh đối với nhóm đối tượng này.

Cùng với đó, Cục thuế đã thực hiện nhận diện và phân loại các đối tượng quản lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử và có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý như đối với tổ chức, cá nhân cung cấp các ứng dụng, sản phẩm tại các Khu vực ứng dụng hiện nay như Google Play, Apple Store, Youtube.... Cục thuế TP Hà Nội đã triển khai phối hợp với các Ngân hàng thương mại để tổng hợp dòng tiền trên, đến thời điểm hiện tại Cục thuế TP. Hà Nội đã tổ chức các buổi tập huấn cho người nộp thuế có phát sinh hoạt động thương mại điện tử liên quan đến các tổ chức nước ngoài trên để hướng dẫn các nội dung cần thực hiện khi tham gia kinh doanh, đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ, bán hàng (Tổ chức có các website, ứng dụng bán hàng, mở các sàn thương mại điên tử): căn cứ danh sách các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử được đăng ký với Bộ Công thương, kết hợp với danh sách được thu thập qua phương tiện thông tin báo đài và nguồn thông tin khác, đã bổ sung các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử vào kế hoạch thanh tra năm 2019.

Theo Cục thuế Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, qua thu thập dữ liệu liên quan đến hoạt động cung cấp sản phẩm ứng dụng/sản phẩm nội dung tại các khu vực ứng dụng Google Play, Apple Store…từ các Ngân hàng thương mại, Cơ quan thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế cho các cá nhân có hoạt động thương mại điện tử vào ngày 19/06/2020 mục tiêu nhằm hỗ trợ các cá nhân nắm bắt được các quy định hiện hành thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế;  hiện cơ quan thuế có dữ liệu của 1.194 cá nhân với Tổng doanh thu 3.614 tỷ đồng, dự kiến số thuế 253 tỷ đồng (tính theo tỷ lệ thuế suất áp dụng cho dịch vụ quảng cáo là 7%)

Về hoạt động bán hàng online đã thu thập tài khoản của 36.068 shop bán hàng online với số lượng tiền giao dịch là 14.290 tỷ đồng, trong đó tài khoản của cá nhân là 35.971 tài khoản với số lượng tiền giao dịch là 4.851 tỷ đồng, tài khoản doanh nghiệp là 97 tài khoản với số lượng tiền giao dịch là 9.438 tỷ đồng 

Đến thời điểm hiện tại Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu thập được sao kê của 77 trường hợp cá nhân bán hàng online có sử dụng trung gian vận chuyển để vận chuyển hàng hóa đến người tiêu dùng, doanh thu dự kiến là 687 tỷ, dự kiến số thuế 10 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động thương mại điện tử cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Booking.com, Airbnb…, Cục thuế TP. Hà Nội đang thực hiện phân tích dữ liệu của gần 3.000 giao dịch cho thuê nhà với tổng doanh thu gần 350 tỷ đồng để rà soát các cá nhân có phát sinh hoạt động cho thuê nhà thông qua các ứng dụng cho thuê nhà hiện nay.

Minh Anh