Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô giàu lòng yêu nước, quyết tâm khởi nghiệp

23/10/2018

(Chinhphu.vn)-Trong 2 ngày 23-24/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII. Đây là diễn đàn quan trọng của sinh viên vì  đất nước phồn vinh, Thủ đô phát triển.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Bích Phương

Tham dự Đại hội có 400 đại biểu ưu tú tiêu biểu cho sinh viên Thủ đô trên các lĩnh vực, đến từ 42 cơ sở Hội trực thuộc và các trường đại học,học viện trên địa bàn Hà Nội, đại diện cho gần 600 nghìn sinh viên của Thủ đô đã tụ hội về Đại hội, với tinh thần:“Sinh viên Thủ  đô: Bản lĩnh-Sáng tạo-Khởi nghiệp-Hội nhập”.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và nắm bắt cơ sở, phân tích sâu thời cơ, thách thức, xu hướng vận động của sinh viên và dự báo nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên Thủ đô trong giai đoạn 2018-2023, Đại hội đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018-2023, đó là: Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ  đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có  đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ  động hội nhập quốc tế.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.

Đại hội cũng đã xác định 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ, gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp và Đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô. Bên cạnh đó, Đại hội thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó, trọng tâm là hệ thống chỉ tiêu thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt; chỉ tiêu về hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên phát huy các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và các chỉ tiêu về công trình, phần việc của Hội sinh viên các cấp.

Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ tới Đại hội xác định 3 nhóm nội dung giải pháp cơ bản. Thứ nhất, triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai phong trào; Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong; Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Sinh viên rèn luyện thể chất; Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tổ chức thực hiện “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên” với nhiều hoạt động như: Tăng cường tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ sinh viên khó khăn; tổ chức đánh giá nhu cầu, năng lực sinh viên; nắm bắt nhu cầu việc làm của sinh viên; triển khai thực hiện tốt đề án nâng cao hiệu quả hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp và các chương trình, đề án khác trong việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên theo nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của từng đối tượng sinh viên…

Đồng thời, tổ chức thực hiện “Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội vững mạnh” với các nội dung: tập trung công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội; công tác hội viên, công tác cán bộ Hội; công tác kiểm tra thi đua khen thưởng; công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo.

Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013-2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Bích Phương