Xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp

19/03/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp theo đề nghị của Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh.

Trước đó, UBND thành phố nhận được công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh trong đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét việc hỗ trợ chi phí giết mổ gia súc, gia cầm cho Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh theo đúng các chính sách hiện hành của trung ương và thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định, kiểm tra xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh về việc cho thuê lại một số diện tích nhà xưởng để đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh trong việc vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Anh Minh